ENERJİ DEPOLAMAYI ZORUNLU KILAN NEDENLER

ENERJİ DEPOLAMAYI ZORUNLU KILAN NEDENLER

• Modern enerji sistemleri arz güvenirliği,
• Sistem stabilitesinin sağlanması,
• Enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması,
• İletim dağıtım probleminin azaltılması,
• Maaliyetlerin minimize edilmesi.

Bu nedenle;
Özellikle şebekeden bağımsız uygulamalar için enerji depolama ünitelerinin araştırılması ve incelenmesi oldukça büyük önem arz etmektedir.
Alternatif enerji kaynakları doğanın koşullarına son derece bağımlı durumdadırlar.
Yükün enerji ihtiyacının her durumda başarı ile karşılanabilmesi açısından enerji depolama üniteleri oldukça büyük öneme sahiptir.
Alternatif kaynaklardan üretilen fazla enerji farklı tür enerji depolama ünitelerine aktarılmakta, depolanan bu enerji ise ana kaynakların mevcut olmadığı ya da yetersiz olduğu durumlarda yük talebinin karşılanmasında kullanılmaktadır.
Enerji Depolama Sistemlerinin en önemli argümanlarından biri batarya sistemleridir.
Batarya sistemleri elektrik enerjisini kimyasal formda depolanmasının uygulanmış en eski yöntemlerden biridir.
Batarya sistemleri tekrar şarj edilemeyen primer bataryalar ve şarj edilebilir sekonder bataryalar olmak üzere ikiye ayrılır. Bir batarya sistemi bir ya da daha fazla elektrokimyasal hücrenin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.
Deşarj durumunda, elektrotlardaki elektrokimyasal reaksiyonlar dış bir devre içerisinde elektron akışı oluşturmaktadır. Şarj durumunda ise elektrotlara gerilim uygulanması ile elektrokimyasal reaksiyonlar ters yönde gerçekleşmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir